انار تولیدی استان سمنان امسال ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود

به گزارش خبر گزاری ایرنا، سید حسن میرعماد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: میزان تولید انار استان امسال ۱۰۰ هزار تن پیش ‌بینی می شود.

سید حسن میرعماد روز دوشنبه به رسانه ها افزود: سمنان جزو سه استان برتر کشور در تولید محصول انار و رکورددار عملکرد محصول در واحد سطح است.

وی گفت: استعداد آب و خاک و شرایط اقلیمی مناسب بسیاری از مناطق استان سمنان مانند ایوانکی، گرمسار، درجزین، سرخه و محلات سمنان برای کشت و پرورش انار و کیفیت بالای محصول تولیدی این مناطق کاملا شناخته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: متوسط میزان برداشت انار از باغ های استان ۲۴ هزار کیلوگرم از واحد سطح است که این میزان بیشترین عملکرد نسبت به سایر مناطق کشور است.

میرعماد با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال ۱۰۰ هزار تن انار باکیفیت از انارستان های استان سمنان برداشت شود افزود: محصول تولیدی پس از درجه بندی و بسته بندی به استان‌های مازندران و تهران ارسال می‌شود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود ۹۰ هزار تن از محصول تولیدی قابلیت صادرات به بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: صادرات محصول انار به کشورهای اروپایی مانند روسیه، سوئد و نروژ هرچند به میزان محدود انجام شده است اما امید است با اصلاح باغ های انار و توسعه ارقام یکدست و ایجاد صنایع دسته‌بندی و بسته بندی شرایط بهتری برای افزایش صادرات این محصول فراهم شود.

میرعماد گفت: بیشتر ارقام تحت کشت باغهای استان مانند رقم گلوباریک ایوانکی، پوست سفید و پوست قرمز درجزین و سمنان، انار لاسجرد و به تازگی رقم ملس ساوه است.

وی اضافه کرد: تکثیر این ارقام به صورت استاندارد در سطح وسیع در نهالستان های دارای مجوز استان انجام و ارقام مناسب به صورت یکدست تکثیر و در اختیار باغداران داخل و خارج از استان سمنان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: امسال ۱۲۰ هزار اصله نهال استاندارد انار در استان تولید و در حال حاضر نیز به صورت گلدانی قابل عرضه است.

استان سمنان ۱۹۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی به صورت باغ و زراعت با ۴۵ هزار بهره‌بردار در بخش های مختلف دارد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان