بارش‌ها در سمنان هفت درصد در سال آبی جاری افزایش یافت

سمنان- ایرنا- مدیر عامل آب منطقه ای استان سمنان گفت: بارش های سال ۹۵-۹۶ در استان هفت درصد رشد داشت ولی همچنان در مقایسه با متوسط درازمدت ۱۲ درصد کاهش دارد.

بارش‌ها در سمنان هفت درصد در سال آبی جاری افزایش یافت.

ایرج حیدریان روز سه شنبه در گفت و گو با اشاره به این که بر اساس آمار ایستگاه های تبخیرسنجی و باران سنجی در استان سمنان میانگین بارندگی تا پایان اردیبهشت در سال آبی ۹۵-۹۶ به ۹۶٫۱ میلمتر رسید، خاطرنشان کرد: این میزان در سال آبی گذشته ۹۰٫۱ میلمتر بود.

حیدریان با اشاره به اینکه این مقدار در مدت مشابه در دراز مدت به میزان ۱۰۸٫۴ میلیمتر بود، خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش بارندگی در ارتفاعات و نواحی کوهستانی به ویژه به صورت برف نسبت به سال گذشته می تواند نویدبخش افزایش نسبی منابع آبی سطحی و زیر زمینی در ماه های آینده باشد.

وی با بیان این که ظرفیت ذخیره سد دامغان ۲۱ میلیون متر مکعب است، خاطرنشان کرد: این سد آب شرب و کشاورزی دامغان را تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت سد کالپوش با ۱۶٫۷ میلیون متر مکعب و با هدف تامین آب شرب کالپوش است، بیان داشت: سد شهرستان دامغان با حجم ۱۳ میلیون مترمکعب بیشترین ذخیره را در استان سمنان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به این که ظرفیت سد مخزنی مجن ۳٫۴۷ میلیون متر مکعب آب در سال با هدف تامین آب کشاورزی اراضی پایین دست است، یادآورشد: ظرفیت سد مخزنی روزیه ۵٫۹ میلیون متر مکعب آب در سال جهت مصارف کشاورزی و افزایش تخصیص آب شرب برای سمنان است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان سمنان گفت: ظرفیت سد فینسک ۱۱٫۸ میلیون متر مکعب و در حال حاضر سد مخزنی روزیه و سد فینسک در حال مطالعه و سد مخزنی مجن در حال ساخت است و سد دامغان و کالپوش در حال بهره برداری است.

از ۲۶ دشت موجود در استان سمنان ۱۳ دشت وضعیت بحرانی دارد ممنوعه اعلام شده و هرگونه برداشت آب در این دشت ها ممنوع است و سایر دشتها با وجود ممنوعه نبودن، فاقد ظرفیت آبی است.

حدود ۸۷ درصد از آب در استان سمنان در کشاورزی، حدود ۸ درصد در بخش آشامیدنی و حدود چهار درصد در صنعت و خدمات مصرف می شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان