باغ گشت در شهر سمنان

هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و اداره ورزش و جوانان سمنان برگزار میکند:

باغ گشت در شهر به صورت خانوادگی هر هفته پنج شنبه‌ها ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ بر گزار میشود.

مکان شروع:
ساختمان شهرداری سمنان