بررسی کارشناسی سند بهره برداری آب استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان، دبیر اتاق بازرگانی سمنان، صبح دوشنبه در نخستین نشست بررسی سند بهره‌وری منابع آب در اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه این نشست در حقیقت آغاز سلسله نشست‌های بررسی کارشناسی سند بهره‌وری منابع آب استان محسوب می‌شود، بیان کرد: توسعه هدفمند تحقیقات کاربردی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در زمره اولویت‌هایی است که در بررسی این سند دیده می‌شود.

وی گفت: سند بهره‌برداری آب کشاورزی در اواخر سال گذشته مورد توافق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق بازرگانی قرار گرفت به‌تناسب کمیته‌های تخصصی با این موضوع با حضور مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی شکل‌گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی بررسی سند بهره‌وری آب استان بیان کرد: ارتقا امنیت غذایی و بهبود اقتصادی بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی پایدار و بازار محور با تکیه بر افزایش بهره‌وری منابع و عوامل تولید به‌ویژه آب استان در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

خدابخش عرب، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه حمایت از تولید محصولات کشاورزی بر مبنای شاخص‌های بهره‌وری آب در مقیاس گیاه، مزرعه و دشت و حوزه مبنای این حرکت محسوب می‌شود، گفت: توسعه هدفمند تحقیقات کاربردی در زمینه آب و کشاورزی در سند بهره‌وری منابع آب باید دیده شود.

وی بیان کرد: تقویت مشارکت بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های نژادی و به زراعی نظیر معرفی ارقام زراعی و باغی مناسب زودرس، متحمل به شوری، خشکی و سایر تنش‌های محیطی ارائه دستورالعمل‌های فنی و اجرایی برای بهبود کسب کار فرآیند نهایی این طرح است.

لطف‌الله رضایی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان نیز گفت: سند الگوی کشت استان و اقدامت صورت پذیرفته از سوی جهاد را برای نمایندگان بخش خصوصی تبیین شده است و درباره اهمیت آن نیز باید گفت کشاورزی امروز با فناوری و علوم جدید تعامل پیچیده‌ای را به وجود آورده، لذا باید با توجه به نیاز بازارها بهره‌وری کشاورزی را توسعه داد.

رشید فرهام رئیس صنفی کشاورزی استان سمنان نیز به عنوان دیگر سخنرانی این نشست با بیان اینکه کشاورزان نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند کشاورزان سعی و اهتمام دارند تا تمام قواعد موجود را رعایت کنند اما آنچه کشاورزان را رنج می‌دهد خرده‌مالکی است، گفت: کشاورزی فرهنگ محسوب می‌شود زیرا امنیت غذایی و قانون عادلانه آب در صنعت کشاورزی مستتر شده است.