بزرگان و مفاخر سمنان

در حال بارگذاری
 • شیخ حسن سکاک سمنانی

  وی از عرفای به نام و صاحب آوازه اواخر قرن ۵ و اوایل قرن ۶ هجری قمری است. این عارف صافی، خانقاهی در سمنان ساخت. این خانقاه در سمنان شهرت عجیبی کسب کرد اما در حال حاضر آثاری بر جای نمانده، تنها محله‌ای در نزدیکی مقبره پیر علمدار به نام سکاکیه نامیده می‌شود. شیخ علاءالدوله سمنانی پس از ترک دربار ارغون خان و رها کردن مال و مقام، به تعمیر آن همت گماشت و در همان جا به ریاضت مشغول شد. تاریخ زندگی وی معلوم نیست اما شیخ علاء‌الدوله سمنانی وی را صاحب شجره و مردی مجتهد در مقام فیض و مقبول اولیاء روزگار دانسته است. شیخ علاء الدوله سمنانی در کتاب “العروه الاهل الخلوه و الجلوه” پیرامون شخصیت سکاک سمنانی نوشته است: “و خانقاه سکاکیه را عمارت کردم که منسوب بود به شیخ مقدم شیخ حسن سکاکی، که از اقران شیخ معظم شیخ ابوسعید ابوالخیر بوده و شیخ ابوالحسن […]

 • مریم عمید

  مریم عمید یا مزین السلطنه از زنان سمنانی موفق دوران قاجار است که روزنامه نگار بوده است.

 • سید اشرف جهانگیر سمنانی

  یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته و عرفانی نامدار این منطقه سید اشرف جهانگیر سمنانی معروف به عارفی جهانگرد است. این عارف و دانشمند که برای بسیاری از همشهری‌ها و حتی برای ایرانیان غیر آشناست اهل این دیار و سمنانی بوده است. وی در سال۶۸۸ هجری‌قمری در سمنان متولد شده است. خاندان وی در این منطقه به آل‌سمنان معروف بوده و سلطنت داشتند. نام پدرش محمد ابراهیم حاکم منطقه و مادرش خدیجه بیگم دختر خواجه احمد یسوی بوده است. سید اشرف‌الدین در سن هفت سالگی قرآن مجید را حفظ کرده و در چهارده سالگی تحصیلات خود را به پایان رساند و در تمام عراق و ایران شهرت کسب کرد. نام پدرش محمدابراهیم حاکم منطقه بوده و پس از وفات پدرش، حکومت سمنان را بر عهده گرفت. داستان‌های بسیاری از عدل و انصاف وی در زمان حکومتش نقل شده است. او در زمان حکومت خود هیچگاه از ادای فرایض و واجبات و […]

 • بی‌بی منجمه سمنانی

  بانوی ستاره شناس

 • شیخ علاء الدوله سمنانی

  عارف شهیر و محقق نامی عرفان

 • حاج ملاغلامحسین هراتی

  مدرس حوزه و علوم

 • شیخ محمد فانی سمنانی

  حکیم، عارف و شاعر

 • یغمای جندقی

  شاعر مشهور و غزل‌سرای نامی دوره قاجار

 • حسین مشتاق سمنانى

  شاعر پر آوازه خطه قومس

 • حبیب یغمایی

  محقق ادبی، روزنامه‌نگار و شاعر ایرانی معاصر

 • پیر نجم‌الدین دادبخش

  عارف و سخندان

 • حاج ملاعلی سمنانی (حکیم‌الهی)

  حکیم، عالم و مجتهد