بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش‌وپرورش باید فراهم شود

قاسم شریفی، مدیرکل دفتر مدیریت و بازرسی استانداری سمنان گفت: بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش‌وپرورش باید فراهم شود تا در حوادث غیرمترقبه آموزش‌های مجازی امکان داشته باشد. باید بستری فراهم شود که دانش آموزان بتوانند از طریق فضای مجازی درس بخوانند.در مواقع بحرانی و حوادث غیرمترقبه امروز زیرساخت‌ها و امکان درس دادن در فضای مجازی برای اینکه دانش آموزان بتوانند از درون خانه‌شان موارد تحصیلی را دریافت کنند نیست.
ارتقای سرعت اینترنت در استان سمنان
ارتقای چهار برابری سرعت اینترنت شبکه دولت در سال جاری انجام شد و این بستر زمینه را برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به اقشار مردم فراهم کرد لذا باید از آن بهترین بهره را ببریم.شریفی ادامه داد: کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات، باید رویکردهای برنامه‌ریزی برای پیشرفت در امور را اتخاذ کنند اما کارکنان این بخش اکنون در حوزه خدمات‌رسانی فعال هستند که این رویه راهبرد اشتباهی است.
برگزاری کلاس‌های آموزشی برای اجرای طرح‌های کاربردی آموزش خودکارسازی (اتوماسیون) پیشرفته در سال جاری در دستور کار قرار گرفت.