بهره‌برداری از مرکز موقت کنترل ترافیک شهری

شهردار سمنان گفت: مرکز موقت کنترل ترافیک شهری سمنان به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید محمد ناظم رضوی در کمیته ترافیک شهری شهرداری سمنان اظهار داشت: راه‌اندازی مرکز موقت کنترل ترافیک شهری با هدف دستیابی به شهر هوشمند در سمنان انجام می شود.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای برنامه‌ای مدیریت شهری امروز حرکت به سمت هوشمند سازی است افزود: مدیران شهرداری سمنان باید تلاش کنند تا برنامه‌های مدیریتی را به سمت و سوی مدیریت هوشمندسازی سوق دهند.

شهردار سمنان به دیگر اهداف راه‌اندازی مرکز موقت کنترل ترافیک شهری شهرداری سمنان در این شهر اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی این مرکز مدیریت شهری و همچنین کنترل ترافیک به سهولت انجام می‌شود.

ناظم رضوی با اشاره به برخی مزایای راه‌اندازی این مرکز کنترل ترافیک گفت: با راه‌اندازی این مرکز وضعیت ترافیک شهر و همچنین میزان تردد و عبور و مرور قابل بررسی و اندازه‌گیری بوده و این امر می‌تواند به مدیران شهری برای اجرای برنامه‌ها یاری کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی مرکز موقت کنترل ترافیک شهری شهرداری سمنان فراهم شده به میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این پروژه دارای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار سمنان توجه به موضوع ترافیک شهری را امری ضروری دانست و گفت: مسئولان استان و بویژه مدیران دستگاه‌های مربوط به‌ویژه شهرداری‌ها و پلیس باید به موضوع ترافیک توجه جدی داشته و تلاش کنند که زیرساخت‌های ترافیکی لازم برای تسهیل و بهبود در تردد در شهر فراهم شود.