بکارگیری نیروهای جدید در آموزش و پرورش استان سمنان

با برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش حدود دو هزار معلم جدید وارد سیستم آموزشی استان سمنان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت : آزمون استخدامی معلمان تا پایان فصل بهار برگزار و ۲۰ هزار نفر در کل کشور برای ورود به سیستم آموزشی در مهر ۹۹ انتخاب می شوند که از این تعداد قطعا ۵۰۰ نفر سهمیه استان سمنان است.

محمد دستورانی افزود: تعداد نیروهای حق التدریس آموزشی در استان سمنان هم ۴۳۵ نفر است که در تیرماه امسال با برگزاری آزمون داخلی در وزارت آموزش و پرورش ، زمینه جذب بسیاری از آنها فراهم می شود.

وی افزود : در دانشگاه فرهنگیان هم زمینه بکارگیری ۹۰ هزار نفر دانشجو معلم فراهم شده که از این تعداد هزار نفر سهمیه استان سمنان است.