بیش از ۸۴ هزار تن گندم کشاورزان سمنان تضمینی خریداری شد

سمنان- ایرنا– مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: امسال بیش از ۸۴ هزار تن گندم از گندمکاران استان به صورت تضمینی خریداری شد و با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده، پیش‌بینی می‌شود وسعت کشت گندم افزایش یابد. وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده افزایش چشمگیر داشته که در دیگر محصولات چنین افزایش قیمتی نبوده و همین موضوع موجب افزایش وسعت اراضی کشت گندم در سال زراعی آینده می‌شود که در سال آینده بر اساس سیاست‌های دولت قیمت خرید تضمینی گندم با پنج هزار ریال افزایش، ۲۲ هزار ریال تعیین شده است. استان سمنان در زمینه ذخیره گندم مشکلی ندارد و ظرفیت ذخیره گندم استان ۲۸۰ هزار تن در بخش دولتی و خصوصی است و با تکمیل سیلوی در دست ساخت در گرمسار، ۱۰۰ هزار تن به ظرفیت ذخیره گندم استان اضافه می‌شود که از مجموع ۲۸۰هزار تن ظرفیت ذخیره گندم در استان سمنان، ۱۳۰ هزار تن مربوط به ظرفیت ذخیره بخش دولتی و ۱۵۰ هزار تن مربوط به ظرفیت پنج واحد تولید آرد در استان است.
منوچهری یادآور شد: گندم سمنان به دلیل شرایط آب و هوایی استان دارای رطوبت کم است و همین موضوع امتیازی برای ذخیره گندم در انبارهای استان بدون ایجاد مشکلات این بخش است که تمام گندم استان در فضای بسته و مکانیزه ذخیره شده و استان ذخیره گندم در فضای روباز ندارد، به دلیل اینکه گندم به صورت مکانیزه در بخش ذخیره تخلیه می‌شود، این محصول راهبردی هوادهی شده و از فساد آن جلوگیری می‌شود.
در سال زراعی جاری حدود ۲ میلیون و ۴۰ هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار گندم دیم و در مجموع پنج میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان‌های مختلف کشور زیر کشت گندم رفت. سال گذشته ۸۶ هزار تن گندم در استان سمنان خریداری شد.