تامین امنیت نشست‌های تبلیغاتی در استان سمنان برنامه‌ریزی شد

حسن اسلامی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان گفت: ستاد امنیت انتخابات استان برای برنامه‌های قبل از برگزاری انتخابات و در زمان مجاز تبلیغات، برای تامین امنیت نشست‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی کرده است. تدابیر و اقدام‌های لازم برای تامین امنیت قبل، هنگام برگزاری و بعد از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام شده و استان سمنان آماده برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور است.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون، مسئولیت تامین امنیت انتخابات با ستاد امنیت انتخابات استان است گفت: دستگاه‌های امنیتی در این ستاد عضویت دارند و اکنون این ستاد در استان سمنان و شهرستان‌ها شکل گرفته است. برای تامین امینت انتخابات، برنامه‌ریزی و تقسیم وظایف بین دستگاه‌های امنیتی عضو ستاد امنیت انتخابات انجام شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.در زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تمام شعبه‌های اخذ رای تحت حفاظت هستند و صندوق‌ها نیزبه منظور حفظ رای مردم نیروی محافظ دارد.فضای مجازی به منظور تامین امنیت انتخابات رصد می‌شود و هیچ حرکتی از چشمان نیروهای امنیتی پنهان نیست و تخلفات به مراجع مربوطه گزارش می‌شود.
وی تاکید کرد: داوطلبان در چارچوب قانون به تبلیغات بپردازند و مردم با مشارکت حداکثری در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تعیین سرنوشت کشور سهیم باشند.براساس آمار، مشارکت سیاسی مردم استان سمنان در انتخابات ۱۰ دوره گذشته ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ۹۸ برگزار می‌شود و استان سمنان چهار کرسی نمایندگی در بهارستان دارد.در استان سمنان ۱۵۷ نفر برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده بودند که طبق آخرین آمار، ۷۹ نفر تایید صلاحیت شده اند.