فیلم آموزشی درس نهم عربی (دوره هفتم متوسطه) که توسط آقای عباسی تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۲۵:۱۸ دقیقه مشاهده کنند.