فیلم آموزشی درس علوم با عنوان “بکاریم و ببینیم” (دوره سوم ابتدایی) که توسط خانم سوهانی تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۲۷:۵۴ دقیقه مشاهده کنند.