فیلم آموزشی فصل دوازدهم درس علوم تجربی با عنوان “سنگ‌ها” (دوره هشتم متوسطه) که توسط آقای شیرکوند تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۲۱:۳۷ دقیقه مشاهده کنند.