ثبت سه اثر استان سمنان در فهرست آثار ملی

«تاسیسات نفت خوریان سمنان»، «پل راه آهن بزرگ بنه کوه» و «پل راه آهن کوچک بنه کوه شهرستان گرمسار» در فهرست میراث صنعتی کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: در نشست شورای ثبت میراث صنعتی کشور که در بندر ماهشهر استان خوزستان در حال برگزاری است، این سه اثر از استان سمنان در فهرست میراث صنعتی ثبت شد و این برای نخستین بار است که در شورای ثبت میراث صنعتی کشور آثاری از استان سمنان به ثبت می‌رسد.

وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک، نقشه‌های معماری و مستندات تاریخی، فرهنگی و عصر مدرن، با تایید و موافقت اکثریت اعضای شورای ثبت کشور، این آثار که پرونده آن در دفتر ثبت و حریم اداره ‌کل تهیه و تدوین شده بود، واجد ارزش تاریخی شناخته شد که تمامی آثار ثبت شده متعلق به دوره پهلوی اول است و حائز ویژگی‌های منحصر به‌ فرد تاریخی از جمله قرارگیری در محور راه آهن جنوب به شمال کشور است که این راه آهن در آستانه ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو است.
تاسیسات نفت خوریان سمنان در کویر خوریان واقع شده که از شرق به کویر سمنان و از غرب به رودخانه «گیناب» و کویر «دلازیان» می‌رسد و پل راه آهن بزرگ و کوچک بنه کوه در منطقه بنه کوه، در پنج کیلومتری شمال گرمسار واقع شده است.