دبیر ستاد نظارت برثبت نام مدارس استان سمنان گفت: ثبت نام دانش آموزان پایه اول دبستان از ۸ خرداد آغاز و سایر پایه ها و دوره های تحصیلی نیز پس از پایان امتحانات شروع و تا پایان مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.

به گزارش مرآت،علی طاهرزاده با اشاره به اینکه شیوه نامه ثبت نام مدارس به مدیریت ها و ادارات استان ابلاغ شده است گفت: ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی ازسه شنبه۱۶ خرداد،دانش آموزان پایه اول ابتدایی ازدوشنبه ۸ خردادودانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه ازشنبه ۱۰ تیرماه آغاز می شود.

وی با اشاره به اهمیت رضایت خاطر دانش آموزان عزیز و والدین درهنگام ثبت نام مدارس بیان کرد: فرآیند ثبت نام در مدارس از طریق سامانه های الکترونیکی سناد، سجا و سنجش سلامت و براساس آیین نامه اجرایی مدارس وسایردستورالعمل های مصوب شورای عالی آموزشی مربوط به هریک دوره ی تحصیلی انجام خواهد گرفت.

رئیس اداره ارزیابی وعملکرد آموزش وپرورش استان سمنان، ثبت نام از کودکان ورودی پایه اول ابتدایی را مستلزم شرکت در برنامه سنجش بدو ورود دانست و تأکید کرد: سنجش کودکان بدو ورود به دبستان براساس نوبت دهی سامانه سناد انجام می شود.

طاهرزاده با بیان این که ثبت نام دانش آموزان پایه دهم منوط به ارائه هدایت تحصیلی می باشد، افزود:باتوجه به اهمیت وحساسیت موضوع هدایت تحصیلی وشرایط خاص انتخاب رشته درپایه دهم،تقویم زمانی وجزئیات ثبت نام دراین پایه متعاقبا اعلام خواهدشد.

وی بااشاره به اینکه پوشش کامل تحصیلی ازجمله برنامه های اصلی آموزش وپرورش استان می باشداظهارکرد:ثبت نام افرادلازم التعلیم فاقدمدارک هویتی ازطریق ارایه کارت حمایت تحصیلی صادره ازفرمانداری ها امکان پذیرمی باشد.

رئیس ستاد نظارت برثبت نام مدارس استان سمنان درپایان اظهارامیدواری کرد:آموزش وپرورش بااستفاده ازتمامی ظرفیت ها،امکانات،سازوکارهای لازم وبهره گیری ازتجارب موفق سال گذشته درانجام صحیح فرآیندثبت نام درسطح استان بتواندرضایت خاطردانش آموزان والدین آنان را تأمین نماید.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان