جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان(شنبه ۹ فروردین ماه)

پخش برنامه درسی دانش آموزان از تلویزیون، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.
امیدواریم با همکاری و تلاش تمامی دانش آموزان هیچگونه خللی در روند یادگیری دانش آموزان ایجاد نشود.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش پایه۷
♦️⏰ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی پایه۹
♦️⏰ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸
………………………………….
📺برنامه دوره ابتدایی :
⚀⚁⚂⚃⚄⚅
درروز شنبه٩ فروردین۹۹:
🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول
🎲از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم
🎲از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

………….‌‌‌‌‌‌………………………‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠
🔺⏰ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه۱٢
🔺⏰ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠
🔺⏰ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢ پایه١١
🔺⏰ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی پایه ١٢
🔺⏰ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲