جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان (شنبه ۳ خرداد ماه)

شرایط و نیاز اجتماعی امروز، تعطیلی مدارس و طولانی شدن آن اجرای این برنامه‌های تکلیفی را جهت کاهش دغدغه‌های اجتماعی بیش از پیش ضروری ساخته و به اجرایی شدن آن سرعت مضاعف بخشیده است در این راستا وزارت آموزش و پرورش با مشارکت صدا و سیما برنامه‌های آموزشی را به صورت زنده از شبکه‌های آموزش و چهار سیما به صورت روزانه پخش می‌کنند.

این تدابیر برای جبران تعطیلی مدارس طراحی شده تا امکان ادامه آموزش دانش آموزان در شرایط کرونایی وجود داشته باشد و تا حد امکان هیچگونه خللی در روند یادگیری دانش آموزان ایجاد نشود.

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

⬅️ متوسطه دوره اول
♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی
♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول

⬅️ دوره ابتدایی:
🎲ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی ‌ پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ دوره متوسطه دوم:
🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢تمام رشته ها دوم متوسطه
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ علوم تجربی دوم متوسطه
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی دوم متوسطه
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک دوم متوسطه
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی دوم متوسطه
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی دوم متوسطه

⬅️ شبکه چهار:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نصب تجهیزات و سخت افزار رایانه و شبکه – پایه۱۲- رشته نرم افزار و رایانه- شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی ۲ – پایه ۱۱- پودمان ۵ – درس مشترک – شاخه های فنی حرقه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ استاندارد نقاشی – تکنیک طراحی با رنگ و روغن – پایه ۱۲- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – پایه ۱۲- رشته حسابداری – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شناخت مواد – پایه ۱۰- رشته نقشه کشی معماری _ شاخه فنی حرفه ای.

♦️⏰ ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی تخصصی- مبحث پاورمیل- پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس اصول عقاید ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اصول عقاید ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی