جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان( پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه)

با توجه به اینکه بهترین راه حل قطع زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا (کووید ۱۹ ) قرنطینه خودخواسته در منزل اعلام شده، از این‌رو آموزش و پرورش آموزش‌های مکمل را از طریق شبکه آموزش در راستای استمرار فعالیت‌های یادگیری از هفته های گذشته برای دانش‌آموزان آغاز کرده است تا آموزش در کشور تعطیل نباشد.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید. مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس کاروفناوری پایه۸

ساعت ٨:۴٠تا ٩ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩ تا ٩:٢٢درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس هندسه١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ درس تفکر و سواد رسانه ای پایه۱٠ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵:٣٠ درس شیمی ۲پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت ۱۶ درس نگارش ٢ پایه۱١ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣درس فارسی٣ پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا٩:٣۵درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس فلسفه١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠ درس تاریخ هنر جهان رشته گرافیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۵٠: ١٠تا ۱١:١۵درس دانش فنی پایه رشته ماشین ابزار پای ه١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۱۵: ١١تا ١١:٣۵ کنترل فرایندهای شیمیایی رشته صنایع شیمیایی پایه١١ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

۱١:٣۵تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه ١٠ رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تدریس خواهد شد.