جشنواره ایل سنگسری ثبت ملی می‌‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان از ثبت ملی این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مهدی‌شهر، حسین خواجه بیدختی صبح امروز در نشست خبری آغاز دوازدهمین دوره برگزاری جشنواره ایل سنگسری در عمارت خیل خان مهدی‌شهر اظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان به دنبال ثبت جشنواره ایل سنگسری در فهرست جشنواره‌‌های ملی است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۱ دوره جشنواره ایل سنگسری تصریح کرد: تداوم برگزاری برنامه‌های مدون در جشنواره بزرگ ایل سنگسری، در قرار این جشنواره در گرفتن فهرست برنامه‌های ملی مؤثر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به تغییر رویکرد گردشگران داخلی در کشور تصریح کرد: امروز با توجه به اینکه گردشگران داخلی کشورمان از گردشگری فرهنگی استقبال ویژه می‌کنند؛ باید رویکرد ما نیز به سمت این‌گونه جاذبه‌های گردشگری باشد؛ چراکه امروز جاذبه خرده‌فرهنگ‌ها در گردشگری امری اجتناب‌ناپذیر است.

خواجه بیدختی با اشاره به ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان مهد‌ی‌شهر عنوان کرد: امروز ۲۱ اثر شهرستان مهدی‌شهر شناسایی‌شده است که قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارد.

وی با اشاره به اینکه پرونده پنج اثر از این آثار تکمیل‌شده است؛ ابراز امیدواری کرد تا این آثار به فهرست آثار ملی کشور اضافه شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران مهدی‌شهری توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری استان سمنان دارند خاطرنشان کرد: امروز ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های حوزه گردشگری استان سمنان از سوی سرمایه‌گذاران مهدی‌شهری انجام‌شده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان