جشنواره ملی روز جنگل‌بان در سمنان برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، پنجمین جشنواره ملی روز جنگل‌بان در مردادماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور در استان سمنان به صورت حضوری و محدود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مجازی در پنج بخش برگزار می‌شود.

بخش‌های این جشنواره شامل جنگل‌بان نمونه (نیروهای حفاظتی منابع طبیعی)، جنگل‌بان ایثارگر (مأموران و نیروهای مردمی که در مأموریت‌های حفاظت از منابع طبیعی مصدوم و یا دچار حادثه شده‌اند) و جنگل‌بان افتخاری (نیروهای مردمی که در حفاظت از منابع طبیعی فعالیت شاخص داشته‌اند) عنوان شده است.

همیار طبیعت محافظ (افراد عضو سامانه ملی همیاران طبیعت که در حفاظت از منابع طبیعی فعالیت شاخص داشته‌اند) و خانواده و افتخار (همسران جنگل‌بانان که در پشتیبانی از خانواده و همسر جنگل‌بان‌شان فعالیت شاخص داشته‌اند) از دیگر بخش‌های این جشنواره ملی است.

اهداف این جشنواره شناسایی و انتخاب نمونه‌ها برای معرفی و تقدیر در جشنواره ملی روز جنگل‌بان و برگزاری جشنواره استانی روز جنگل‌بان با حضور منتخبان همزمان با رویداد ملی در ستاد سازمان جنگل‌هاست.

از همه علاقه‌مندانی که در حوزه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی فعالیت شاخص داشته‌اند، دعوت می‌شود تا در این جشنواره ملی شرکت کنند.

برای شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره، هم‌استانی‌ها می‌توانند مستندات و مدارک اقدامات شاخص خود را برای کمیته ملی راهبردی جشنواره در ستاد سازمان جنگل‌ها (دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی) و دبیرخانه ملی جشنواره روز جنگل‌بان یا با شماره واتس‌اپ دبیرخانه ۰۹۱۰۱۳۶۱۵۴۳ ارسال کنند.