خشکسالی،استان سمنان را در درازمدت به کانون گرد وغبار و ریزگرد تبدیل می کند

سمنان- ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: کاهش بارش باران و خشکسالی های پی درپی ، این استان را در آینده ای نزدیک به کانون گرد و غبار و ریزگرد تبدیل می کند.

خشکسالی،استان سمنان را در درازمدت به کانون گرد وغبار و ریزگرد تبدیل می کند.

علینقی حیدریان در گفت و گو با ایرنا افزود : ۲۹ کانون فرسایش بادی در سمنان فعال است که اگر رویه اصولی و دقیق برای رفع این بحران صورت نگیرد در آینده اشاهد افزایش بیابانزایی و کاهش اراضی حاصلخیز در منطقه خواهیم بود.

وی تصریح کرد : هم اکنون بیابانزایی در برخی مناطق سمنان در دراز مدت، نسبت به ۳۰ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است اما باید برای رفع این چالش گام های مهمی باید برداشته شود.

وی یادآور شد : افزایش پوشش گیاهی در اراضی بیابانی سمنان مناسب ترین راه حل برای جلوگیری از بحران افزایش ریز گردها در برخی مناطق این استان پهناور ایران است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد : با وجود افزایش نیروی انسانی برای مراقبت از تاغزارهای سمنان اما همچنان شاهد قاچاق بی رویه این گونه ارزشمند در برخی مناطق بیابانی استان هستیم که برای رفع آن همکاری گسترده ای با دستگاه قضایی استان انجام شود.

حیدریان اظهارداشت : مناطق مختلف استان سمنان به دلیل شرایط ویژه اقلیمی، بادهای ویرانگر، نبود پوشش گیاهی مناسب از این بلای طبیعی در امان نبوده و فرسایش خاک در برخی مناطق به تدریج بر مناطق بیابانی افزوده و خاک های مستعد و حاصل‌خیز آن را کاهش می دهد.

وی با بیان این که فرسایش خاک سالانه حجم زیادی از خاک مزارع کشاورزی را از حاصلحیزی خارج می کند، گفت : از دست رفتن این خاک با ارزش ، علاوه بر تاثیر منفی که در کم شدن ظرفیت بهره وری اراضی دارد، مشکلات عدیده ای برای مردم و ساکنان مناطق دیگر پدید می آورد که از آن جمله می توان به بالا رفتن بار رسوبی رودخانه ها و آلودگی آن ها از نظر زیست محیطی برای آبزیان و پرشدن زودتر از موعد مخازن سدهای مخزنی و تخریب اراضی و تغییر شکل ظاهری مناطق و از بین بردن یکپارچگی زمین های کشاورزی اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، از ۹٫۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد را نواحی بیابانی و خشک، ۳۸٫۵ درصد را مراتع، ۲ درصد را اراضی کشاورزی و ۳٫۶ درصد را هم جنگل تشکیل می دهد.

از مجموع مناطق جنگلی در استان سمنان، ۵۸ هزار هکتار جنگل های هیرکانی و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارک، ۱۵۰ هزار هکتار جنگل سوزنی برگ و ۱۴۴ هزار هکتار جنگل کویری و بیابانی است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان