کمان رستم، نام درختی با قدمت بیش از ۳۰۰ سال است که در شهر شهمیرزاد بزرگترین باغ گردوی جهان در شهرستان مهدیشهر قرار گرفته ‌است، برخی از مردم محلی شهمیرزاد، قدمت این درخت کهنسال را بیش از ۱۳۰۰ سال اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، منطقه سمنان، علت نامگذاری این درخت، به کمان رستم، منشعب شدن آن به دو شاخه با زاویه کمان‌شکل است. “کمان رستم” حدود ۱۵ متر طول دارد. این درخت کهنسال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۰ به شماره ۱۳۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

درخت گردوی کمان رستم شهمیرزاد از ارتفاع سه متری دارای تاج دو شاخه با زاویه باز است، این درخت از سال ۱۳۸۸ به عنوان نماد میراث طبیعی توسط شهرداری شهر شهمیرزاد معرفی و به دلیل سن بالای آن، نسبت به مقاوم سازی آن با پایه های فلزی، اقدام شده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان