رتبه برتر پروژه مهر کشور به استان سمنان رسید

دبیر ستاد پروژه مهر استان سمنان گفت: رتبه استان سمنان در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش در راستای فعالیت های پروژه مهر رتبه برتر در بین سه استان اول کشور اعلام داشت.

به گزارش مرآت، اولین جلسه ستاد پروژه مهر استان سمنان باحضورمدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی استان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه ابتدا فولادیان دبیر ستاد پروژه مهر استان سمنان با ارائه گزارش از عملکرد آموزش و پرورش استان در پروژه مهر سال گذشته، رتبه استان در ارزیابی وزارت آموزش وپرورش را رتبه برتر در بین سه استان اول کشور اعلام داشت.

وی در ادامه ضمن تشریح شیوه نامه پروژه مهراظهارکرد: کار گروه سازماندهی، تعمیر و تجهیز، تایید صلاحیت ، ارزیابی و نظارت ، توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی از کار گروه های زیر مجموعه ستاد پروژه مهر استان هستند.

معاون آموزش متوسطه استان سمنان تصریح کرد: هر کدام از این کار گروهها مسئولیت های تعریف شده را بر عهده دارند و تلاش می نمایند تا شروع سال تحصیلی با آرامش و آسایش و امنیت خاطر برای دانش آموزان ، اولیا و فرهنگیان همراه باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در این جلسه با توصیه بر استفاده موثر از ظرفیت های درون و برون سازمانی در مسیر آماده سازی مدارس برای شروع سال تحصیلی، همراهی و همدلی را مسیر رشد و تعالی در عرصه تعلیم و تربیت برشمرد و تاکید نمود: مسئولین آموزش وپرورش استان با رعایت ضوابط ، رضایتمندی اولیا و جامعه را در ثبت نام دانش آموزان مورد توجه قرار دهند.

جهان تصریح کرد: باید از زحمات مدیران مدارس و مسئولین شهرستان و مناطق که با برنامه ریزی مناسب سعی در ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان دارند ، تقدیر به عمل آید.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان