رنگ‌ بندی زرد و آبی کرونایی پا برجا در استان سمنان

وضعیت شهرستان‌های استان سمنان در تازه‌ترین اعلام رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون تغییر اعلام شد و چهار شهر استان سمنان به رنگ آبی است.

به‌ گزارش عصر ایرنا، در تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، شهرستان‌های سرخه، آرادان، میامی و مهدیشهر زرد و شهرستان های شاهرود، دامغان، گرمسار و سمنان آبی کرونایی هستند.
هیچ شهرستانی از استان سمنان اکنون وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ندارد.
بر اساس آخرین به روزرسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور همچنان صفر است.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۵ به ۲۵۳ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۳ به ۱۹۵ شهر افزایش یافت.