روزانه ٢ هزار نسخه درمانی تامین اجتماعی در استان سمنان الکترونیکی است

مجتبی اکرم، مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به طرح ملی نسخه‌نویسی الکترونیک این سازمان، گفت: روزانه بیش از ۲ هزار فقره از نسخه‌های تامین اجتماعی در این استان الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا، مجتبی اکرم شامگاه شنبه در جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک مدیریت درمان سمنان افزود: طرح نسخه نویسی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: اجرای طرح بزرگ نسخه نویسی الکترونیکی با توجه به شمار زیاد بیمه‌شدگان این سازمان، در ابتدای کار ممکن است با چالش‌ها و مشکلات خاص خود همراه باشد و با وجود اطلاع رسانی و هماهنگی‌های قبلی انجام شده ضرورت دارد مراکز درمانی و تشخیصی بیش از پیش همراهی کنند.

وی با اشاره به توقف چاپ دفترچه درمانی تامین اجتماعی، تصریح کرد: دفترچه‌درمانی در اختیار بیمه شدگان تا آخرین برگ و به شرط برخورداری از پوشش بیمه ای قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات الکترونیکی اقدامی مهم برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا است، افزود: بیمه‌شدگان نگرانی از بابت نداشتن دفترچه بیمه نداشته باشند و با برنامه ریزی‌های انجام شده در صورت فقدان شرایط نسخه نویسی به صورت الکترونیک، سرنسخه مطب یا مرکز درمانی نیز معتبر است و به عنوان برگ دفترچه بیمه محسوب می شود.

وی با قدردانی از مراکزی که در اجرای این طرح همکاری خوبی داشته اند، اظهار داشت: کارشناسان مدیریت درمان استان برای همکاری و ارائه خدمات مشاوره ای به مراکز درمانی و تشخیصی آمادگی دارند و در صورت نیاز با مراجعه حضوری به این مراکز نسبت به تشریح نحوه نسخه نویسی الکترونیک اقدام خواهند کرد.

امید می‌رود با همکاری درمانگران و دیگر مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و تشخیصی هرچه سریع‌تر مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح رفع شود.
۵۰۹ هزار و ۶۸۷ نفر در استان سمنان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.