دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس ریاضی یک ( توان رسانی به توان عددهای گویا ) را در مدت ۲۳دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی خانم ابراهیم‌زاده انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.