ریزگردها عمده ترین عامل آلودگی هوا در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه ریزگردها عمده ترین عامل آلودگی هوا در استان هستند گفت: صنایع و خودروها در رتبه بعدی عوامل آلودگی هوا قرار دارند.

عباسعلی دامنگیرمدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه تعداد ۲۳۸ واحد آلاینده در استان شناسایی شده که تحت نظارت وپایش شبانه روزی هستند، گفت: مهمترین واحدهای آلاینده در استان ، گچ،اجر، تصفیه دوم روغن وواحدهای تولیدی بزرگ هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در ادامه افزود: از آنجا که استقرار صنایع استان غالبا خارج از شهرها ودر شهرک های صنعتی می باشد ، سهم صنعت در انتشار الاینده های هوا ومیزان تاثیر این آلایندگی بر محیط های مسکونی بسیار ناچیز است ومنابع آلاینده متحرک سهم بیشتری در آلودگی هوا ومحیط های شهری ومسکونی را به خود اختصاص داده اند.

دامنگیر در خصوص نقش ریزگردها بر سلامت انسانها گفت: ریزگردها سبب افزایش غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون می شوند که ضمن کاهش دید افقی اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان، جانوران وگیاهان می گذارد.

وی در مورد میزان آلایندگی دو شرکت فروسیلیس وکربنات سدیم اظهار کرد: این دو کارخانه از واحدهای بالقوه آینده محسوب می شوند که بر اساس بازدیدهای متعدد کارشناسان وصدو اخطاریه های زیست محیطی در هر مرحله اقدامات قانونی در مورد آنها صورت می گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه هوای شهرهای استان در سال گذشته نسبتا سالم بوده ودر شهر سمنان حتی یک روز هم وضعیت آلودگی هوا به شرایط اضطرار نرسیده است، گفت: مطالعات طرح جامع پیشگیری از آلودگی هوای شهرستان سمنان در افق بیست ساله ، مراحل نهایی خود را طی نموده وگزارش نهایی آن در آخرین جلسه شورای پژوهشی اداره کل با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان