سامانه ثبت نام تلفن رند

سامانه الکترونیک ثبت‌نام تلفن رند، متعلق به شرکت مخابرات ایران است که شماره خط تلفن‌های رند را به سه صورت حراج، مزایده و عادی به فروش می‌رساند. بخش فروش خط تلفن حراج و مزایده هنوز به صورت کامل راه‌اندازی‌ نشده است.
موقعیت مکانی، انتخاب شماره، ثبت نام، ورود اطلاعات اولیه، اطلاعات مالکیت، اطلاعات شخصی، نشانی و سایر اطلاعات، بازبینی اطلاعات مراحلی هستند که برای ثبت درخواست باید طی کنید.

لینک سامانه الکترونیک ثبت‌نام تلفن رند:
ورود به سامانه ثبت‌نام تلفن رند