سامانه یکپارچه تأمین اجتماعی

سامانه یکپارچه تأمین اجتماعی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که از طریق ثبت‌نام در آن می‌توانید دستور صدور برگه پرداخت حق بیمه‌ را صادر و از طریق همین سامانه آن را دریافت و پرداخت نمایید.
این سامانه به درگاه‌های پرداخت بانکهای رفاه کارگران، تجارت، ملت و سپه متصل می‌شود.

لینک ورود و راهنمای سامانه الکترونیک یکپارچه تامین اجتماعی:

ورود به سامانه یکپارچه تأمین اجتماعی

راهنما سامانه یکپارچه تأمین اجتماعی

لینکهای مرتبط: