سمنان ، دومین تولید کننده زردآلوی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: سمنان با تولید بیش از ۱۵ هزار تن زردآلو از بیش از هشت هزار هکتار دومین تولید کننده این محصول در کشور است. میانگین برداشت زردآلو در استان در شرایط عادی بیش از ۴۰ تن و در شرایط فعلی با توجه به سرمازدگی ها و تغییرات آب و هوایی اخیر ، حداکثر ۱۲ تن درهکتار است که بسطام و مجن با چهار هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت قطب تولید زردآلوی استان سمنان هستند.
قرائیان افزود: امسال در استان سمنان در هزارو ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت نواحی شمال دامغان تولید محصول زردآلو ۲۰ درصد افزایش داشت و باغداران میانگین برداشت ۲۰ تن در هکتار را هم برداشت کرده اند.
رجبعلی ، قوامی ،قیاسی ، جهانگیری ، سفید صادراتی و خیبه ای مهمترین ارقام زردآلوی استان سمنان است و برداشت زردآلو در این استان تا اواسط شهریور ادامه دارد .