سمنان استانی پاک برای پرورش ماهی

سمنان- ایرنا– مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: نیمه نخست امسال ۶۰ آزمایش میکروبی برای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های آبزیان در استان انجام شد و براساس آزمایش‌های انجام شده کانون بیماری در استان سمنان وجود نداشته است. وی گفت: اداره کل دامپزشکی استان سمنان مجهز به آزمایشگاه است و آزمایش‌های میکروبی در این آزمایشگاه انجام می‌شود اما آزمایش‌های تخصصی به آزمایشکاه مرکزی آبزیان در مشهد ارسال می‌شود. در نیمه نخست امسال ۳۷ مورد بازدید از مزارع پرورش ماهیان مجاز و تحت نظارت صورت گرفت و حدود ۱۵۰ نمونه‌گیری از ماهی و آب مزارع انجام شد. ۸۴ باب استخر تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی و ۳۷ استخر پرورش ماهیان گرم‌آبی مجاز و تحت نظارت در این استان وجود دارد که بخش زیادی از این استخرها در نواحی شمالی استان و به ویژه شهرستان شاهرود وجود دارد. در استان سمنان ماهیان گرم‌آبی از خانواده کپورماهیان مانند ماهی کپور معمولی، کپور علف‌خوار و کپور نقره‌ای و ماهیان سردآبی از خانواده آزادماهیان مانند قزل آلای رنگین کمان پرورش داده می‌شود. سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ تن گوشت ماهی در استخرهای پرورش ماهی استان تولید شد و پیش‌بینی می‌شود امسال این میزان افزایش یابد.