سمنان هفت هزار بیمه‌شده فعال صندوق اجتماعی کشاورزان دارد

محمد فرزاد، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان روز دوشنبه در گفت و با ایرنا ابراز داشت: هفت هزار و ۴۸۵ نفر از روستاییان و عشایر استان در این صندوق بیمه اجتماعی عضویت فعال دارند همچنین تعداد بیمه‌شدگان نیمه نخست امسال نشانه بهبود و ارتقای فرهنگ بیمه در بین کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان است و البته باید در زمینه فرهنگ‌سازی ترغیب روستاییان، کشاورزان و عشایر استان به بیمه اجتماعی بیش از پیش تلاش شود.

وی ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان، به جز تعدادی که امسال نسبت به بیمه اجتماعی خود اقدام کردند، حدود ۶ هزار و ۵۶۱ بیمه شده اجتماعی فعال دارد که از مجموع ۶ هزار و ۵۶۱ بیمه شده این صندوق، شهرستان‌های دامغان، شاهرود و میامی بیشترین تعداد بیمه شده فعال دارند.

به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان، بیمه نوعی آینده‌نگری برای دوران پیری، ازکارافتادگی و دوران فوت سرپرست خانواده است و موجب می‌شود کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کمتر درگیر مسایل این قشر شوند.

افراد واجد شرایط بیمه اجتماعی می تونند با مراجعه به ۳۴ کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واقع در سراسر استان سمنان نسبت به بیمه خود اقدام کنند و یا با تماس با شماره تلفن ۴-۳۳۳۴۴۹۹۱-۰۲۳ درباره بیمه اجتماعی اطلاعات کسب کنند.