سمنان چهارمین استان کشور در پرداخت صدقات است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: سمنان چهارمین استان کشور از نظر پرداخت صدقات است و هرگونه سخنی خلاف این کذب است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید جواد رضوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعاتی مبنی بر رتبه سی و یکم مردم استان سمنان در پرداخت صدقات و اظهار داشت: خبری که ادعاشده است محصول یک پژوهش بوده و بر اساس آن پرداخت صدقه مردم سمنان در رتبه آخر کشور ذکرشده است؛ صحت ندارد.
وی با تأکید بر اینکه این خبر با واقعیت فاصله دارد افزود: چهار میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان صدقه توسط مردم نوع‌دوست سمنان در سال ۹۷ پرداخت‌شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه سمنان در رتبه چهارم کشور در خصوص پرداخت صدقه مردم را به خود اختصاص داده است بیان داشت: ۱۰۲ درصد از برنامه مصوب کمیته امداد استان سمنان در خصوص جمع‌آوری صدقه در سال ۹۷ محقق شده است.
رضوی با اشاره به اینکه مردم استان مبلغ سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان صدقه در سال گذشته پرداخت کردند اذعان داشت: ۱۳ درصد میزان مشارکت مردم استان سمنان در پرداخت صدقه در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس این آمار و ارقام موجود خبری که استان سمنان را در پرداخت صدقه در جایگاه آخر کشوری اعلام کرده؛ کذب محض است و صحت ندارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس جمعیت استان هر فرد روزانه به‌طور میانگین ۱۵ تومان صدقه پرداخت می‌کند و این در حالی است که در کشور سرانه پرداخت صدقه روزانه ۱۱ تومان است.
رضوی با اشاره به میزان مشارکت مردم استان سمنان در امور خیریه اظهار داشت: میزان مشارکت مردم استان در پرداخت صدقه بیشتر از میانگین کشوری است.
وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری‌شده در سرفصل‌های کمک‌هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، بهداشت و درمان، تأمین جهیزیه و مسکن نیازمندان و خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد هزینه می‌شود.
رضوی عنوان کرد: در ۱۱ ماهه مبلغ هفت میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان توسط حامیان به فرزندان معنوی‌شان در طرح اکرام ایتام و محسنین کمک شده است.
وی افزود: کمک حامیان ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌یافته است و بر این اساس ۱۴۰ درصد از برنامه عملیاتی پیش‌بینی‌شده کمیته امداد محقق شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان یادآور شد: در تمام سرفصل‌های کمیته امداد از قبیل صدقه، اکرام ایتام و مبتنی بر نیاز میزان مشارکت ۱۳۹ درصدی مردم استان سمنان تحقق‌یافته است.
وی افزود: مبلغ چهار میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان مردم استان سمنان در ۱۱ ماهه سال ۹۷ در سرفصل‌های صدقه، اکرام ایتام و مبتنی بر نیاز مشارکت داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است.