شکست طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با انتقال آب خزر به سمنان اظهار کرد: بر اساس آخرین اعلام وزارت نیرو تمام طرح‌های انتقال آب از خزر به سمنان با شکست روبرو شده است. طی سال‌های گذشته مصرف آب در حوزه کشاورزی در مرکز کشور افزایش بیش از حد داشت به طوری که هیچ آبگیری در سال‌های گذشته از سد ساوه انجام نشده بنابراین در پهنه کویری ، ما دچار خشکسالی‌های طبیعی و انسانی هستیم. بر اساس گزارش وزارت نیرو تاکنون موفق به صرفه جویی در مصرف آب در حوزه‌های مختلف از لحاظ کمی و کیفی نشده است بنابراین تمام برنامه‌های انتقال آب برای تامین منابع آبی شرب و صنعت با شکست روبرو شده است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ کم شدن آب در مبدا هیچ مشکلی ندارد، اما باید برای انتقال آب به مسائل زیست محیطی نیز توجه داشته باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، انتقال آب از دریای خزر به سمنان هیچ‌گونه تاثیری بر کم شدن آب دریا ندارد. هم اکنون کشور ما دچار معضل کمبود آب است و تغییر اقلیم نیز در این خصوص یک مسئله جدی است به صورتی که در دو دهه گذشته ۲۰ درصد بارش‌های کشور کاهش یافته و بسیاری از پیش‌بینی‌ها در خصوص اینکه تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۰ درصد دیگر نیز کاهش خواهیم یافت. باید فکری برای کمبود آب در منطقه مرکز فلاتی کرد چراکه اگر ما مجبور شویم باید انتقال آب را انجام دهیم.