طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها در استان سمنان

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان با بیان اینکه تعدادی از مدارس استان در حاشیه راه‌ها قرار دارند گفت: طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها در استان سمنان اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احسان منصور کیایی ظهر امروز در کارگروه ایمنی راه‌های این استان با اشاره به تعداد مدارس موجود در حاشیه راه‌های استان سمنان اظهارداشت: در حال حاضر ۶۰ مدرسه استان سمنان در حاشیه راه‌ها قرار دارند.
وی با بیان اینکه در این مدارس حدود ۶هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند خاطرنشان کرد: اجرای طرح ایمن‌سازی مدارس از بعدهای مختلف امنیتی، رفاهی و همچنین اقتصادی امری ضروری است.
مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان با بیان اینکه در طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها در استان سمنان اهداف متعددی پیگیری می‌شود تصریح کرد: کاهش تصادفات و تلفات یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.
منصور کیایی افزایش ایمنی تردد دانش آموزان را از دیگر اهداف اجرای طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها در استان سمنان عنوان کرد و افزود: متأسفانه گاه ایمن نبودن مدارس حاشیه راه‌ها جان دانش‌آموزان را تهدید می‌کند و از این رو برای کاهش میزان تصادفات اجرای طرح ایمن‌سازی امری ضروروی است.
وی با بیان اینکه طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها در استان سمنان برای مدارس روستایی و شهری این استان اجرایی می‌شود افزود: امسال مدارس حاشیه راه‌های استان علاوه بر اینکه از نظر فیزیکی ایمن می‌شوند مسائل آموزش ایمنی نیز ارائه می‌شود.
مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان با بیان اینکه آموزش ایمنی و نصب علائم هشداردهنده یکی از بخش‌های طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها است افزود: امسال در در مجموع ایمن سازی ۲۸ مدرسه حاشیه راه‌ها در دستور کار است بوده که در ۱۰ مدرسه حاشیه راه، طرح ایمن‌سازی فیزیکی و در ۱۸ مدرسه نیز آموزش ایمنی و نصب علائم هشداردهنده انجام می‌شود.