غربالگری اضطراب کودکان استان سمنان به صورت مجازی

انسیه ایمانی، معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان سمنان گفت: طرح غربالگری اضطراب کودکان همزمان با کشور به صورت مجازی باید از سوی خانواده‌ها پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، انسیه ایمانی روز دوشنبه به رسانه ها افزود: طرح غربالگری اضطراب کودکان بنا به شرایط همه گیری ویروس کرونا و در جهت کاهش نگرانی های مراجعه حضوری، به صورت برخط در دسترس خانواده ها است.

وی یادآور شد: طرح غربالگری اضطراب کودکان ۵ و ۶ ساله همانند سالهای گذشته در استان سمنان همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است.

وی بیان کرد: معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در راستای رسالت خود در زمینه ارائه خدمات مشاوره، مانند مشاوره تلفنی و حضوری، تلاش می‌کند دسترسی همگان به این گونه خدمات را افزایش دهد.

بر این اساس از جمله وظایف این معاونت، مداخلات به هنگام برای شناسایی افراد در معرض خطر ابتلا به انواع آسیب های روانی و بهبود سلامت روان است و از این رو مداخله زودهنگام دوران کودکی در اولویت برنامه ها است.

وی تاکید کرد: اختلال های اضطرابی دوران کودکی به دلیل ماهیت خود، کمتر از شیوه‌های واقعی تشخیص داده می شوند و به همین نسبت کمتر درمان دریافت می کنند که می تواند مایه بروز بیماری های از جمله افسردگی، مصرف مواد مخدر، سکوت انتخابی و بیماری های جسمی شوند و توجه به این امر از بار بیماری روانی در جامعه می کاهد.

وی ادامه داد: طرح غربالگری اضطراب کودکان ۵ و ۶ ساله به همین منظور همانند سالهای گذشته در استان سمنان همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است و بنا به شرایط همه گیری ویروس کرونا و در جهت کاهش نگرانی های مراجعه حضوری، به صورت برخط اجرا می شود و والدین می توانند مطابق با راهنمایی سامانه، به ارزیابی رفتار و خلق و خوی کودک خود بپردازند و در صورت تشخیص به عنوان کودک مشکوک به اضطراب بالا، به مراکز مشاوره ارجاع خواهند شد.

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان سمنان گفت: خانواده ها در ابتدا وارد سایت http://moshavereh.behzisti.gov.ir شوند و روی لینک ثبت نام کلیک و مراحل آن را تکمیل کنند.