فرسودگی ماشین‌آلات صنایع سمنان مانع بزرگ جهش تولید

علی اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید به عنوان چالشی در توسعه و رونق اقتصادی بخش صنعت استان با شعار سال یعنی جهش تولید هم‌ساز نیست.

جمعه‌ای با اشاره به اینکه فرسودگی تجهیزات تولید، بهره‌وری پایین در تولیدات واحدهای صنعتی را به دنبال دارد، افزود: ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم جزو اساسی‌ترین ملزومات برای رونق و جهش تولید است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید کالا را با کیفیت تولید و سر موعد تحویل بازار دهد، تصریح کرد: تولید نیازمند مواد اولیه و به‌روزرسانی ماشین آلات است اما، تحریم‌های اقتصادی مانع اساسی در نوسازی ماشین آلات خط تولید بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان در سال‌های اخیر بوده است.

اگر دولت به‌روزرسانی ماشین آلات خط تولید فرسوده واحدهای صنعتی استان را با ارائه بسته‌های تشویقی مورد توجه قرار ندهد، روز به روز به فرسودگی فرایندهای بخش تولید اضافه می‌شود.

فرسودگی نیمی از ماشین آلات صنایع سمنان

عبدالحمید دربانیان، دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: نیمی از ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی استان برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و تولید کالاهای باکیفیت نیازمند بازسازی است.

به گفته دربانیان، با وضع موجود ماشین آلات خط تولید استان سمنان، نمی‌توان برای رونق تولید در بخش صنعت گام‌های عملی برداشت.

وی خاطرنشان کرد: به غیر از واحدهایی که در پنج سال گذشته در استان سمنان به بهره برداری رسیده، دیگر واحدهای استان با معضل فرسودگی ماشین آلات خط تولید مواجه هستند که نیاز است دولت برای نوسازی ماشین‌آلات واحدهای صنعتی چاره کند.

وی ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات خط تولید در سمنان یک چالش اساسی است که رفع این چالش نیازمند تخصیص اعتبار و عزم ملی است.

وی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی که دهه‌های گذشته برای تولید کالا در استان راه اندازی شد با مشکل جدی فرسودگی ماشین آلات خط تولید دست و پنجه نرم می کند و این امر نفس واحدهای صنعتی را گرفته است.