فعالیت دستگاه‌های اجرایی سمنان با وضعیت قرمز کرونا

فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل تغییر رنگ‌بندی کرونایی بسیاری از شهرستان‌ها طی هفته آینده منطبق با بخشنامه وضعیت جدید فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، فاطمه منصوری روز چهارشنبه به رسانه‌ها ابراز داشت: دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان های سمنان ، شاهرود و دامغان و گرمسار با وضعیت قرمز ، حضور تا ۵۰ درصد کارکنان دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه ضروری بوده و حضور کارکنان سایر دستگاه های اجرایی این شهرستانها نیز تا یک سوم کل کارکنان تعیین می‌شود.

وی افزود: یک سوم کارکنان دستگاه های ضروری و خدمات رسان مستقر در شهرستانهای با وضعیت نارنجی در وضعیت دورکاری هستند و در سایر دستگاه‌های با ضرورت کمتر این شهرستان‌ها نیز ۵۰ درصد از کارکنان در وضعیت دورکاری فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در شهرستان آرادان به عنوان تنها شهرستان زرد استان نیز یک سوم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی با ضرورت کمتر در وضعیت دورکاری و تمامی کارکنان دستگاه‌های ضروری و خدمات رسان‌ این شهرستان نیز به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند.

منصوری گفت: تا اطلاع ثانوی کلیه ماموریت‌های اداری غیر ضروری کارکنان لغو و تشکیل جلسات با رعایت الزامات فضای سربسته در شهرستان‌های با وضعیت های قرمز ، نارنجی و زرد به ترتیب با حداکثر ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ نفر مجاز است.

به گزارش ایرنا، وضعیت کرونایی چهار شهرستان از هشت شهرستان استان سمنان شامل سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار، امروز چهارشنبه بنا بر اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سمنان و شاهرود، به قرمز تغییر کرد.