مدرسه تلویزیونی ایران (پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه)

این روزها شیوع ویروس کرونا مشکلاتی را در مسیر تحصیل دانش‌آموزان در سراسر جهان ایجاد کرده است و تعداد زیادی از دانش‌آموزان از حضور در کلاس درس محروم شده‌اند، دانش‌آموزان کشور ما نیز این شرایط را تجربه می‌کنند و از سوم اسفند ماه مدارس تعطیل شدند که این روند فعلا ادامه دارد.
البته با همراهی آموزش و پرورش و معلمان، آموزش دانش‌آموزان از طریق شبکه‌های مختلف تلویزیون و تدریس مجازی معلمان‌ در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های آموزشی مدرسه ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش و شبکه ۴ در ۱۱ اردیبهشت ماه به شرح زیر می باشد.

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس تفکر و سوادرسانه ای پایه١٠ تمام رشته ها

ساعت١۵ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس هویت اجتماعی پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .

ساعت۱۶ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه چهار

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید ٢ پایه١١رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی تخصصی پایه ١٢-

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس عربی – پایه ١٢

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس حسابداری فنی – پایه١٢ – حسابداری تهیه و تنظیم صورتهای مالی – شاخه

۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه١٠ -ترسیم با رایانه -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس جلوه های ویژه تصویر -پایه١٠ و ١١ -رشته گرافیک -آموزش کورل -شاخه کاردانش

۴٠: ١١ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی-پایه١٢-زبان تخصصی رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی حرفه ای