مدیران سمنان کاهش نفوذپذیری سامانه‌های اطلاعاتی را جدی بگیرند

سمنان- ایرنا– ایرج کارخایی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان گفت: مدیران استان نسبت به مصون‌سازی و کاهش میزان نفوذپذیری سامانه‌های اطلاعاتی در مقابل تهدیدهای فضای سایبر اقدام جدی داشته باشند. زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در حال هوشمندسازی و به کارگیری فناوری اطلاعات است و از نکته‌های مهم این بخش که مدیران این دستگاه‌ها باید به آن توجه کنند، تغییر فضای تهدیدهای سایبری است.

وی به فرصت‌ها و چالش‌های هوشمندسازی زیرساخت‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: فناوری‌های نوین با رشد سریعی که در این سال‌ها داشتند، برخلاف کاربردها و خدماتی که می‌تواند به مردم ارائه دهند، تهدیداتی را نیز در قالب خود، به وجود آورده است‌. به همین منظور پدافند غیرعامل برای مقابله با این تهدیدها الزام‌هایی را ارائه داد و در صورت هر گونه رعایت نکردن آن‌ها، مسئولیت با دستگاه‌های اجرایی است. تاکنون ۲۵ دستگاه توسط کمیته ارزیابی حوزه فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته است و مباحث مربوط مورد تجزیه و تحلیلی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات بررسی شد.

تهدیدهای حوزه پدافند غیرعامل در زمان حاضر در سه گروه تهدیدهای فنی، زیستی و سایبری تقسیم‌بندی می‌شود که متناسب با هر سه حوزه، مبانی و اصولی پیشگیرانه برای در امان بودن بخش های حیاتی کشور مانند دستگاه های اجرایی خدمات رسان در بخش های آب و برق، ایمن سازی ساخت و سازها و مراکز درمانی مانند بیمارستانها، تعریف شده که در طول سال های اخیر در دل قوانین و مقررات گنجانده شده و در زمان حاضر به رعایت آن از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی وابسته است.