معاینه پزشکی پاکبانان و رانندگان شهری سمنان

محسن مظاهری، سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان گفت: فعالیت‌های شهرداری سخت و پرهزینه است و پاکبانان که مسئول نظافت کوچه‌ها و خیابان‌ها هستند، نقش مهمی در پاکیزگی معابر شهری برعهده دارند.
محسن مظاهری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به فعالیت‌های مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان در یک ماه اخیر، اظهار کرد: با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری و طبق هماهنگی‌های انجام شده با پزشکان متخصص و درمانگاه مؤسسه خیریه مهد کرامت سمنان، پاکبانان برای پایش سلامت جسمی معرفی می‌شوند.

وی افزود: تاکسیرانان و رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری نیز با هماهنگی و مشارکت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان در طرح پایش سلامت شرکت می‌کنند.

سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های شهرداری به طور کلی فرایندی سخت و پرهزینه است و در این بین، پاکبانان شهرداری که مسئول نظافت کوچه‌ها و خیابان‌ها هستند و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نقش عمده ای ارائه خدمات شهری استاندارد به شهروندان بر عهده دارند و به همین دلیل باید برای حفظ سلامت آنان تدابیر ویژه اتخاذ شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان