میزبانی سمنان از مسابقات قهرمانی تکواندو و کارگری

محمد دولتی، رئیس انجمن تکواندو کارگری استان سمنان گفت: سمنان در نیمه دوم سال جاری میزبان چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو کارگری بانوان و چهلمین دوره مسابقات قهرمانی آقایان است.

محمد دولتی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مسابقات قهرمانی تکواندو کارگری کشوری آقایان و بانوان در سه بخش کیوروگی ، پومسه و هانمادانگ برگزار خواهد شد.

استان سمنان برای نخستین بار میزبان این مسابقات است و با دو تیم الف و ب در آن شرکت خواهد کرد.

انجمن تکواندو کارگران استان سمنان در حال برنامه ریزی برای برگزاری چهار دوره مسابقه استانی است در راستای انتخاب افراد و تشکیل تیم برای شرکت در مسابقات کشوری است.