نحوه ساعات کاری ادارات استان سمنان با تغییر رنگ‌بندی‌های کرونایی

به گزارش ایسنا، فاطمه منصوری، معاون توسع مدیریت و منابع استانداری سمنان با ارسال بخشنامه ای به ادارات کل استان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و حضور کارکنان در محل خدمت را اعلام کرد .

فاطمه منصوری با ارسال بخشنامه ای به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان با اعلام وضعیت رنگ بندی نارنجی برای شهرستانهای سمنان ، شاهرود ، دامغان ، گرمسار و مهدی شهر و نیز وضعیت رنگ بندی زرد کرونایی برای شهرستان های میامی ، سرخه و آرادان اعلام کرد: وضعیت حضور کارکنان دستگاههای اجرایی در هفته آتی از ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ لغایت ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹ منطبق با وضعیت جدید اعلام شده برای هر شهر و رعایت بند ۴ بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ است .

وی ادامه داد: بر این اساس دستگاههای اجرایی استان در شهرهای با وضعیت نارنجی حضور تا دو سوم کارکنان دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه ضروری بوده و حضور کارکنان سایر دستگاه های اجرایی استان نیز تا ۵۰ درصد تعیین می گردد .

منصوری در مکاتبه ی خود با مدیران کل دستگاههای اجرایی آورده است : در طی هفته ی آتی کلیه ماموریتهای اداری غیر ضروری لغو و تشکیل جلسات با رعایت الزامات فضای سربسته حداکثر با ۲۰ نفر مجاز می باشد .

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان همچنین در مورد فعالیت دستگاههای اجرایی شهرستان های میامی ، سرخه و آرادان که در وضعیت رنگ بندی زرد کرونایی قرار دارند نیز گفت : حضور تمامی کارکنان ادارات و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با ماموریت های اساسی در این شهرستان ها در طی هفته آینده الزامی بوده و در سایر دستگاههای اجرایی این سه شهرستان نیز می بایست با دو سوم کارکنان خود خدمات مورد نیاز مردم را ارائه نمایند .

وی همچنین افزود: ماموریت‌های غیر ضروری کارکنان دولت در طی هفته آینده در این شهرستان ها نیز لغو و برگزاری جلسات در فضای بسته نیز با رعایت کلیه ضوابط و الزامات حداکثر تا سقف ۳۰ نفر مجاز خواهد بود .

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان