هزینه برق مشترکان کم مصرف رایگان می شود

به گزارش خبر گزاری ایسنا، سید محمد موسوی زاده، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: بالغ بر ۲۰ درصد از کل انرژی برق استان در بخش خانگی مصرف می شود.

سید محمد موسوی زاده در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران که به صورت ویدئو کنفرانسی و وبینار برگزار می شد، با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد مشترکان برق خانگی استان سمنان جزء مشترکان خوش مصرف و پر مصرف هستند گفت: حدود ۷۰ درصد از کل برق بخش خانگی توسط مشترکان خوش مصرف و پر مصرف استفاده می شود.

وی در تشریح اجرای طرح ملی برق امید در استان سمنان گفت: بالغ بر ۳۰ از مشترکان برق خانگی کم مصرف تلقی می شوند و مشمول تخفیفات ۱۰۰ درصدی در طرح ملی برق امید می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان اضافه کرد: در قالب طرح ملی برق امید، تمام مشترکانی که در ماه تا ۸۰ کیلووات ساعت و کمتر از آن مصرف برق داشته باشند، در این طرح مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی هزینه برق خانگی خواهند شد، برآورد می شود ۳۰ درصد از مشترکان خانگی استان مشمول این طرح و تخفیفات آن می شوند.

موسوی زاده اظهار داشت: در قالب اجرای طرح ملی برق امید، مشترکانی که در ماه تا ۸۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کنند جزء مشترکان کم مصرف، از ۸۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت جزء مشترکان خوش مصرف و همچنین از ۲۰۰ کیلووات ساعت به بالا جزء مشترکان پر مصرف تلقی می شوند.

وی تصریح کرد: میزان مصرف برق مشترکان خانگی در فصول گرم و تابستان برای مناطق عادی و گرمسیری بدین صورت خواهد بود که برای مناطق عادی تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق گرمسیری تا ۱۵۰ کیلووات ساعت در ماه جزد مشترکان کم مصرف تلقی خواهند شد، همچنین در فصول گرم سال برای مناطق عادی و گرمسیری به ترتیب تا ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه جزء مناطق خوش مصرف و بالاتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی و بالاتر از ۴۰۰ کیلووات ساعت در مناطق گرمسیری جزء مشترکان پر مصرف تلقی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه طرح ملی برق امید توسط هیئت محترم وزیران تصویب شده است، گفت: انتظار می رود با اجرای طرح ملی برق امید، ۱۰ درصد از مصرف برق مشترکان خانگی پر مصرف و در کل حدود ۲ درصد از کل انرژی برق استان صرفه جویی خواهد شد.

موسوی زاده ادامه داد: همچنین در قالب طرح ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکان، از اول آذرماه سالجاری ۴۰ نوع خدمت در شرکت توزیع برق استان به صورت غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن برق ایران(برق من) و همچنین از طریق سایر روشهای غیرحضوری از جمله پیامک و… ارائه خواهد شد.

لینک مرتبط:
برق امید سازو کاری برای اصلاح الگوی مصرف برق

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان