همکاری های علمی بین دانشگاه سمنان و سالرنوی ایتالیا

تفاهم نامه همکاری های علمی بین دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مادر استان با دانشگاه سالرنوی ایتالیا منعقد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت : این تفاهم که به امضای رؤسای دو دانشگاه رسیده است شامل بندهایی در باره تبادل استاد و دانشجو، انجام پژوهش های مشترک و تبادل اطلاعات تحقیقاتی در زمینه های مورد علاقه طرفین و سازماندهی کنفرانس های مشترک بین دو دانشگاه است .

علی حقیقی اصل افزود : اعتبار این تفاهم نامه به مدت پنج سال تعیین شده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان