کسب رتبه نخست ارزیابی مدیریت بحران کشور توسط مدیریت بحران استانداری سمنان

به گزارش خبرگزاری ایسنا،علیرضا آشناگر، استاندار سمنان از کسب رتبه نخست ارزیابی سازمان مدیریت بحران کشور توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری سمنان خبر داد.

علیرضا آشناگر ۲۶ آبان‌ماه اظهار کرد: اداره کل مدیریت بحران استانداری سمنان با کسب ۸۲.۲ امتیاز ، رتبه ی اول کشور را در ارزیابی سازمان مدیریت بحران کشور به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: اداره کل مدیریت بحران استانداری سمنان در ارزیابی عملکرد ادارات کل مدیریت بحران استانداری‌ها که توسط سازمان مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ به انجام رسید، در ۲۲ شاخص تعیین شده در ۵ حوزه ی پیش‌بینی و پیشگیری‌، آمادگی و مقابله‌، بازسازی و بازتوانی‌، اطلاعات حوادث ، روابط عمومی‌، امور بین الملل و بازرسی مجموعا با کسب ۸۲.۲ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، بالاتر از استان‌های مرکزی و یزد قرار گرفته و رتبه ی اول کشور را به خود اختصاص داد.

آشناگر اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور ، میانگین نمره عملکرد مجموع شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل مدیریت بحران استانهای سراسر کشور در سال ۱۳۹۸ برابر با ۷۸.۹ امتیاز است که استان سمنان علاوه بر کسب رتبه‌ی اول این ارزیابی موفق شده است تا بسیار بالاتر از میانگین کشور به مردم استان سمنان خدمات رسانی کند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان