کمبود منابع آبی سد راه توسعه صنعت و معدن و رشد اقتصادی سمنان

استان سمنان همجوار با تهران و هفت استان دیگر و برخورداری از یک‌هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی فعال و ۶۶۰ پروانه بهره‌برداری معدن، قطب صنعت و معدن شرق کشور است؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان در گفت‌وگوی مفصل با ایرنا، مزیت‌ها و نیازهای صنعت و معدن استان را برای کمک به تحقق رشد اقتصادی تبیین کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سمنان که دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.

این خطه از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استان‌های تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر پایه آخرین گزارش‌ها، ۱۷ درصد سهم اشتغال استان سمنان مربوط به بخش کشاورزی است و بخش صنعت و معدن ن٣٧ درصد از اشتغال استا و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است؛ بقیه سهم اشتغال این استان در بخش خدمات است.

از جمله نیازهای استان سمنان به عنوان قطب صنعتی و معدنی و گلوگاه اقتصادی شرق کشور برای تداوم فعالیت و حفظ اشتغال، تامین منابع آبی است و ضرورت دارد رفع چالش کم‌آبی در استان مورد توجه در بحث کلان قرار گیرد.

بر پایه آمار، میانگین اشتغالزایی دربخش صنعت کشور به ازای هریک لیتر مصرف آب ایجاد ۵۲ شغل است، اما در استان سمنان میانگین اشتغالزایی به ازای یک لیتر مصرف آب ۸۴ شغل است و همین آمار گویای نهایت صرفی‌جویی و مدیریت مصرف و نیاز مبرم به تامین آب در استان در بخش صنعت است.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت و گو تفضیلی با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) صحبت‌هایش را اینطور آغاز کرد که فردی رسانه‌ای است، اما رسانه‌ای عمل نکرده تا کارها بدون حاشیه پیش رود و تلاش کرده در حد توان مدیری پاسخگو باشد.