به عقیده مردم سمنان، برج چهل دختر یکى از بناهایی است که جهت باز کردن بخت به آن مراجعه می‌کنند. به این صورت که دختران دم بخت براى بازشدن گره بخت خود و پیدا کردن شوهر به داخل برج میروند و سه تا هفت سنگ را از داخل به خارج پرتاب میکنند، اگر سنگ به خارج برج بیفتد معتقدند که بخت آن‌ها باز خواهد شد و حتماً همان سال به خانه شوهر خواهند رفت، در غیر این صورت باید براى بخت گشایى تا سال دیگر صبر کنند.