یک پیشنهاد “برد-برد”برای انتقال آب خزر به سمنان و کویر مرکزی

پدر علم قنات ایران با بیان اینکه پروژه انتقال آب از دریای خزر به سمنان توجیه دارد،گفت: انتقال آب بین حوضه‌ای اگر برای مصارف شرب باشد کاملاً درست و منطقی است و بنده آن را تأیید می‌کنم.

پروفسور عبدالکریم بهنیا در گفتگو با خبرنگار ایسنا، منطقه سمنان، افزود: انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس به هر نقطه کشور، اگر برای مصارف کشاورزی باشد به صلاح نیست و کاملاً اشتباه است و هزینه کردن برای این منظور، یک فاجعه بیش نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه انتقال آب از دریای خزر به سمنان برای مصارف شرب را تأیید می‌کنم اضافه کرد: چون استان سمنان شدیداً با کمبود آب و بحران خشکسالی مواجه است و این بحران آینده این استان را تهدید می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: استان سمنان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متفاوتی در بخش کشاورزی و صنعت در اختیار دارد، من پیشنهاد می‌کنم، برای انتقال آب دریای خزر، یک قرارداد منصفانه و دو طرف بُرد بین استان‌های بخش فلات مرکزی ایران و استان مازندران منعقد شود و هر دو طرف از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های طرفین استفاده کنند.

پروفسور بهنیا تصریح کرد: طبق این قرارداد، استان مازندران در ازای در اختیار گذاشتن آب شیرین از سرشاخه های دریای خزر و همچنین آب دریای خزر به استان‌های فلات مرکزی، می‌تواند از ظرفیت ها و امکانات استان‌های طرف مقابل استفاده کند، به عنوان مثال استان سمنان در بخش کشاورزی، صنعت و معدن و … ظرفیت‌های خاصی را می‌تواند در ازای دریافت آب در اختیار استان مازندران قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: مسوولین باید هر چه زودتر به فکر احیاء مناطقی مانند استان سمنان در کشور باشند که با بحران کمبود آب و خشکسالی مواجه هستند، زمانی می‌رسد که خیلی دیر شده است و خطرات زیادی مانند کاهش جمعیت، مهاجرت و… استان‌های دچار خشکسالی را تهدید خواهد کرد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان