۱۸ هزار هکتار اراضی سمنان به کشت جو اختصاص یافت

سمنان- ایرنا– معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: سال زراعی ۹۹-۹۸ باید ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت جو آبی و سه هزار و ۶۰۰ هکتار به کشت جو دیم اختصاص یافت. بر اساس این دستورالعمل باید ۳۲ هزار و ۵۵۳ هکتار از اراضی استان سمنان به کشت گندم اختصاص یابد که از این میزان باید ۲۱ هزار و ۸۰۳ هکتار به صورت آبی و بقیه نیز به‌صورت دیم کشت شود که اکنون بیش از ۹۷ درصد تعهد تحقق یافته و بقیه در حال انجام است.

وی ابراز داشت: وسعت کشت ابلاغی برای محصول کلزا در سال ۹۹-۹۸ بالغ‌بر ۶ هزار هکتار است، که تا کنون حدود ۲ هزار هکتار به صورت پائیزه کشت شده و ۸۰۰ هکتار دیگر هم در بهار کشت می شود و تأمین ۱۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بذر کلزا در دستور کار قرار دارد. همچنین افزایش عملکرد تولید غلات به ویژه گندم و جو در افزایش بهره وری منابع آبی از سیاستهای اصلی است که با به کار گیری تمام ابزار در دستور کار قرار دارد و سال زراعی ۹۸-۹۷ نیز بذر مورد نیاز کشاورزان تأمین و در اختیار آنان قرار گرفت.

۱۹۸ هزار هکتار از وسعت استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زمین زراعی و بقیه اراضی در مرحله آیش است.